Üdvözöljük Ügyvédi Irodánk honlapján!

A XIX. század közepéig visszanyúló családi hagyomány folytatásaként 1998-ban alapíthattuk meg ügyvédi irodánkat LUKÁCS Ügyvédi Iroda néven.

Korábban főként munkajogi és társasági jogi profilt 2001-től az újépítésű ingatlanok jogával bővítettük. 2003-ban csatlakozott Ügyvédi Irodánkhoz dr. Farkas Éva ügyvéd, így tevékenységünk a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok jogával és a fogyasztóvédelemmel egészült ki.

 • Takarnet szolgáltatásunk lehetővé teszi az online hozzáférést a földhivatali tulajdoni lap és térképvázlat-adatbázishoz.
 • Elektronikus aláírással rendelkezünk, mely lehetővé teszi részvételünket az elektronikus cégeljárásban, valamint a fizetési meghagyásos és végrehajtási eljárásokban.
 • Ügyvédi letétkezelési szolgáltatásunk bonyolult jogi ügyletekben nyújt megnyugtató alternatívát a szerződő partnerek részére.

Munkatársaink

Keresse Ügyvédi Irodánk munkatársait bizalommal polgári és gazdasági jog minden területén.

dr. Toldy Miklós

dr. Toldy Miklós ügyvéd

az iroda tagja

1995-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán Budapesten. 1997-ben szakvizsgázott. Munkáját egyéni ügyvédként kezdte, majd 1998-ban egyik alapítója a LUKÁCS Ügyvédi Irodának.

 • Szakterületei:
  társasági jog, újépítésű ingatlanok joga, szavatosság, öröklés
dr. Farkas Éva

dr. Farkas Éva ügyvéd

az iroda tagja

1995-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán Budapesten. 1997-ben szakvizsgázott, majd vállalati, köztestületi jogtanácsosként dolgozott. 2003-ban csatlakozott a LUKÁCS Ügyvédi Irodához.

 • Szakterületei:
  családjog, civil jog, fogyasztóvédelem, munkajog
dr. Lukács Julianna

dr. Lukács Julianna ügyvéd

az iroda tagja

1968-ban végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán Budapesten. 1973-ban szakvizsgázott.
A Ceglédi Járási Hivatal csoportvezetőjeként, majd vállalati jogtanácsosként dolgozott. 1990-től ügyvéd. 1998-ban a LUKÁCS Ügyvédi Iroda alapítója.

 • Szakterületei:
  családjog, öröklés, kártérítés, munkajog
dr. Lukács Andrea

dr. Lukács Andrea ügyvéd

alkalmazott ügyvéd

2005-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán Budapesten. 2007. októberétől dolgozik a LUKÁCS Ügyvédi Irodában. 2009. októberében szakvizsgázott.

 • Szakterületei:
  cégjog, követelések érvényesítése, ingatlanjog
Soproniné Turcsik Ágnes

Soproniné Turcsik Ágnes

jogi asszisztens

1995 óta dolgozik ügyvédek mellett, a LUKÁCS Ügyvédi Iroda jogi asszisztense az Iroda megalapítása óta.

Az Iroda adminisztrációs tevékenységével kapcsolatos feladatokat lát el.

Ügyvédi Irodánk szakterületei

Irodánk teljeskörű jogi szolgáltatást nyújt Partnereinknek a polgári és gazdasági jog minden területén. Vállaljuk a komplex jogi ügyintézést, szerződések és kapcsolódó okiratok elkészítését, jogvita esetén a peren kívüli egyeztetések lefolytatását, továbbá a bíróságok, illetve más hatóságok előtt peres és nemperes eljárásokban történő képviseletet.

Munkajog

Munkaszerződés és mellékleteinek elkészítése, átvizsgálása; Kollektív szerződés készítése, részvétel kollektív szerződés kötésére irányuló eljárásban, munkaügyi szabályzatok, szervezeti-működési szabályzat (SZMSZ) készítése; Munkaviszony megszüntetése, munkavállalói és munkáltatói felmondás, csoportos létszámcsökkentés; Peres képviselet munkaügyi perekben, munkaügyi kártérítési ügyek

Ingatlanjog

Ingatlan adásvételi és ajándékozási szerződések, ingatlan csereszerződés, bérleti szerződés, üzemeltetési szerződés; Lakó- és nem lakóingatlan társasházak alapítása, társasház alapító okirat módosítása, szervezeti-műkdési szabályzat, házirend, közös tulajdonú ingatlan használatáról szóló szerződés készítése; Építési- vállalkozási szerződések, generálkivitelezői szerződés, alvállalkozói szerződés készítése; Közös tulajdon megszűntetése

Családjog

Házassági és élettársi szerződések, házassági vagyonjog, gyermektartás, házastársi tartás és rokontartás; Közös- és különvagyon, a házasság felbontása, válóper, vagyonjogi igények érvényesítése, vagyonmegosztás

Cégjog

Betéti Társaság (Bt.), Közkereseti Társaság (Kkt.), Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.), Zártkörű Részvénytársaság (Zrt.) alapító okiratának, társasági szerződésének elkészítése, módosítása; Alaptőke, törzstőke felemelése, leszállítása, a Társaság átalakulása, jogutód nélküli megszüntetése, csődeljárás, felszámolási eljárás

Öröklési jog

Öröklési szerződés, tartási szerződés, életjáradéki szerződés, halál esetére szóló ajándékozás, szerződés várt örökségről, végrendelet; Jogi képviselet hagyatéki eljárásban, hagyatékkal, végrendelettel kapcsolatos peres képviselet, ügyvédi letétkezelés

Követelés érvényesítése

Kölcsönszerződés, tartozáselismerés, biztosítéki szerződés, jelzálogszerzőés, vételi jogról szóló szerződés készítése; Fizetési felszólítás, felszámolási eljárás megindítása, fizetési meghagyás, peres képviselet, végrehajtási eljárás lebonyolítása

Civil szervezetek joga

Civil szervezetek (egyesület, alapítvány, szakszervezet) alapításával, működtetésével, megszüntetésével kapcsolatos jogi teendők

Fogyasztóvédelem, szavatosság

Fogyasztói igények érvényesítése peres és peren kívüli eljárásban, jótállási, szavatossági igények érvényesítése, jog- és kellékszavatosság; Jótállási jegy, jótállási szabályzat készítése, felülvizsgálata

Szolgáltatásaink

Ügyvédi szolgáltatásokat (okiratszerkesztés és ellenjegyzés, jogi tanácsadás és képviselet) nyújtunk az alábbi szekciókban:

Takarnet szolgáltatás

Lehetővé teszi az ingatlanok tulajdoni lapjainak, az ingatlanok elhelyezkedéséről készült ingatlan-nyilvántartási térképek megtekintését

Online jogi szolgáltatás

Az e-mailben megküldött iratok megtekintése, áttanulmányozása, iratelőkészítés, jogi konzultáció a partner jogi képviselőjével

Elektronikus aláírás

Lehetővé teszi az elektronikus cégeljárásban és a fizetési meghagyásos, valamint a hozzá kappcsolódó végrehajtási elárásban való részvételt

Jogi szakvélemény, tanulmány készítése

Irodánk szakterületei közé tartozó kérdésekben a hatályos jogszabályi környezet figyelembevételável jogi felelősségvállalással szakvéleményt, jogi tanulmányt készítünk

Személyi adatok online ellenőrzése (JÜB)

Irodánk regisztrált ügyvédei a szerződéskötést megelőzően jogosultak a szerződő felek adatainak online ellenőrzésére

Okirati és pénz letétkezelés

Az ügyletek biztonsága érdekében Irodánk okiratokat, valamint az ügyletben szereplő pénzt kezel az ügyvédi kamara előírásainak megfelelően

Helyszíni jogi szolgáltatás

Okiratkészítés, jogi konzultáció a Megbízó székhelyén, lakásán előre egyeztetett időpontban a szükséges mobil-számítógépes háttér biztosításával

Személyes jogi képviselet

Ügyfeleinket peres, nemperes eljárásokban, hivatalok előtti eljárásokban, valamint üzleti tárgyalásokon képviseljük

Kapcsolat

A LUKÁCS Ügyvédi Iroda a 3-as Metró Határ út és Pöttyös utca megállója között található, az EUROPARK bevásárlóközponttól kb. öt percre.
Gépkocsival a Szárnyas utca felőli oldalon lehet parkolni, majd az Üllői út felől a 19-es kód beütésével lehet felcsöngetni.

Kapcsolati információk

LUKÁCS Ügyvédi Iroda
1107 Budapest, Üllői út 138. 5. lph. 4. emelet 4. kapukód: 19
Térkép
Nyitva tartás:
Hétfő: 9.00-17-00
Kedd: 9.00-17.00
Szerda: 9.00-17.00
Csütörtök: 9.00-17.00
Péntek: 9.00-15.00

Telefon: +36-1-261-78-45
Fax: +36-1-264-42-78
e-mail: infouilukacsui.hu